اپلیکیشن سفیر گفتمان تبریز منتشر شد!

با اپلیکیشن سفیر گفتمان تبریز می توانید کار هایی مانند خرید کتاب، ثبت نام، ارسال درخواست استخدام، مشاهده نمرات و… انجام دهید. اپلیکیشن سفیر گفتمان قابل دانلود در گوشی های اندروید می باشد که با دکمه های زیر می توانید آن را با کافه بازار یا لینک دانلود مستقیم دانلود کنید.

اپلیکیشن سفیر گفتمان تبریز منتشر شد!

با اپلیکیشن سفیر گفتمان تبریز می توانید کار هایی مانند خرید کتاب، ثبت نام، ارسال درخواست استخدام، مشاهده نمرات و… انجام دهید. اپلیکیشن سفیر گفتمان قابل دانلود در گوشی های اندروید می باشد که با دکمه های زیر می توانید آن را با کافه بازار یا لینک دانلود مستقیم دانلود کنید.

خرید کتاب

کتاب کودکان

کتاب نوجوانان

کتاب بزرگسالان

خرید کتاب

کتاب کودکان

کتاب نوجوانان

کتاب بزرگسالان