افتخارات آموزشگاه زبان سفیر گفتمان

افتخارات آموزشگاه زبان سفیر گفتمان

  • برگزیده کنفرانس ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴)
  • برگزیده همایش مدیران شایسته ملی از طرف انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵)
  • برگزیده به‌ عنوان غرفه برتر طراحی و چیدمان و غرفه برتر آموزش، اخلاق، مکانیزم و مشتری مداری در اولین نمایشگاه بین‌المللی آموزش و خدمات آموزشی (2013)
  • تندیس موسسه برگزیده در سومین جشنواره ملی آموزش زبان (LEDEX 2008) در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ایران (آبان ماه ۱۳۸۷)
  • تندیس موسسه برگزیده در دومین جشنواره ملی آموزش زبان (LEDEX 2007) در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ایران (آبان ماه ۱۳۸۶)
  • تندیس موسسه برگزیده در اولین جشنواره ملی آموزش زبان (LEDEX 2006) در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ایران (آبان ماه ۱۳۸۵)
  • تندیس برگزیده اولین نمایشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تجهیزات آموزشی (PETEX 2006) واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، ایران (مهر ماه ۱۳۸۵)